Priemysel Novinky

Ako dlho vydrží nafukovacia záchranná vesta?

2023-05-12
Desať rokov
Životnosť nafukovacej záchrannej vesty je tak obmedzená na desať rokov. S týmto desaťročným obdobím je spojený pravidelný servis zariadenia v intervaloch nie dlhších ako dva roky a dôrazne sa odporúča pre všetky záchranné vesty používané pri rekreačných plavbách.
Aká je požiadavka spoločnosti Solas na nafukovaciu záchrannú vestu?

Musí byť ľahký. Musí umožniť nositeľovi skočiť z minimálne 4,5 m do vody bez akéhokoľvek zranenia. Skok do vody nesmie spôsobiť žiadne poškodenie alebo uvoľnenie záchrannej vesty. Musí mať vztlak, ktorý sa ani po 24 hodinách ponorenia do vody nezníži o viac ako 5 %.